Onze kippen
Voor wat, hoort wat. De kwaliteit van het kippenleven en de kwaliteit van de eieren lijken hand in hand te gaan.

Elke dag genieten onze kippen van een ruime ren, goed voer en een mooi kippenhok. En elke dag genieten wij van heerlijke eieren met een fantastische smaak en een prachtige oranje dooier.

Wij hebben het nodige te stellen gehad met vossen, buizerds en andere rovers, maar uiteindelijk is de ren en het hok nu veilig.

Na een paar jaar hebben wij besloten dat kippen die gehouden worden, beter af zijn zonder een haan.

De kuikentjes op de foto hieronder komen uit eieren afkomstig van de kippen van een boer uit onze omgeving. Deze eieren zijn uitgebroed door één van onze kippen. De kuikens zijn inmiddels volwassen kippen en hebben hun plek in de pikorde veroverd.

De schapen
Er grazen 5 Drentse heideschapen rondom de boerderij.

Het Drentse heideschaap behoort tot de kleine heideschapen.

Het is het enige gehoornde Nederlandse schapenras met een grote variëteit aan kleuren. Het Drentse heideschaap is een primitief, dicht bij het wilde schaap staand ras en is onder te verdelen in twee typen: het oude Drentse type en het nieuwe Drentse type.

Het oude Drentse type wordt gekenmerkt door een korte rechte profiellijn van de neus. De kop heeft een matte stugge beharing. De kruin is vaak van wol of krullend stug haar. De poten zijn rank en de staart is lang (liefst tot ver onder de hak) en dik bewold. Met zijn schofthoogte van ongeveer 60 centimeter is dit type het kleinste schaap van ons land.

Het nieuwe Drentse type komt op dit moment het meest voor. Het is ontstaan uit een kruising van het oude Drentse type met o.a. het Schoonebeeker schaap. De kruising werd begin deze eeuw toegepast ter verbetering van het oude Drentse type. Het nieuwe Drentse type heeft hierdoor een ramsneus en een glanzende beharing op de kop en de poten gekregen.

De Drentse heideschapen die nu nog in Nederland voorkomen zijn grotendeels afkomstig uit de omstreeks 1948 in Ruinen opnieuw gestichte kudde.

De boerenzwaluwen
Er nesten 6-8 boerenzwaluwen bij ons in de schuur.

Nadat ze de barre tocht van 9000 kilometer naar en van Centraal- en West Afrika hebben overleefd, keren ze jaar na jaar bij ons terug. Het oude nest wordt dan hersteld en opnieuw door het zwaluwpaar in gebruik genomen.

Het nest van de boerenzwaluw metselt hij zelf met klei of leem.

De ooievaars
In maart 2006 bouwden wij een ooievaarsnest op het land achter de boerderij.

Er werden 4 bomen gekapt in het Echtense bos. Nadat de bomen van de zijtakken en de schors waren ontdaan, werd bovenop de hoogste stam het nest gemonteerd. Het nest was geprepareerd door Het Ooievaarscentrum in De Wijk.

Met de overige drie stammen, werd het bouwwerk verankerd.

Binnen één week arriveerde er al een ooievaar. Deze vertrok na twee dagen. Drie weken later arriveerde een andere ooievaar (mannetje). Deze begon het nest te verfraaien. Een week later kreeg hij gezelschap van een vrouwtje.

Dit paar ooievaars rekenen wij nu tot de bewoners van ons perceel.

Floor de pony
Fleur is gek op haar pony Floor. Rijden, borstelen, voederen en aaien wordt met veel plezier gedaan.

De boerderij

De schuur

De landweg

De speeltuin

De dieren

De vlag

De groententuin

Impression New Media Enkhuizen - concept - design - interactive