De Venemaatjes zijn Jeannette (1964), Philip (1961), Fleur (2002) en Floris (2004).

Download: Stamboom Venema.pdf

Onze stamhouder komt uit Tersoal aan de Sneeker Oudvaart in Friesland. Voor ons genealogisch onderzoek hebben wij hoofdzakelijk gebruik gemaakt van het Fries Historisch en Letterkundig Centrum.

Download: Betekenis van de naam Venema.doc

Sjoerd (Annes) Venema 1723-1804
Sjoerd Annes was een schoolmeester en later dorpsrechter in Tersoal. Hij huwde in 1742 met Harmke Willems; de dochter van de diaken Willem Geerts in Tersoal. Sjoerd is de stamvader van onze kinderen.

Uit dit huwelijk werden 12 kinderen geboren. De eerste 3 kinderen werden dood geboren. De namen van de kinderen zijn Anne+, Geeske+, Willem+, Froukje, Anne, Trijntje, Willem, Geert (1758), Lykele, Yge, Wijtse en Geiske.

Download: Kopie van Uittreksel Doopregister Hervormde Kerk Terzool.JPG

Sjoerd Annes nam volgens het doopregister van de Hervormde Kerk Tersoal in 1760 de achternaam Venema aan. Deze gebeurtenis maakt hem de stamhouder van de Venemaatjes.

Tersoal is een dorp in de Friese gemeente Boornsterhem. Tot de gemeentelijke herindeling in 1984 maakte Terzool (Tersoal) deel uit van de voormalige gemeente Rauwerderhem, genoemd naar één van de polders van de oude Middelzee.

Download: Kaart Rauwerdehem.gif

Hieronder een oude foto van het schoolplein van Terzool.

Geert (Sjoerds) Venema 1758-1809
Geert Sjoerds werd in 1758 geboren in Terzool en woonde later in Rien. Hij was van beroep slager en is de oudovergrootvader van onze kinderen.

In 1793 huwde Geert met Pietje Ruurds geboren op 1767 in Goutum. Uit dit huwelijk werden geboren Rinske (1795) Venema, Ruurd Fenema (1797), Jitske Feenema (1800), Ige Veenema (1802) en Wytze Venema (1806).

De achternamen werden doorgegeven in spreektaal. Het nageslacht van deze kinderen draagt tot op de dag van vandaag de achternamen, zoals hierboven vermeld.

Geert en Pietje gingen wonen in Lutkewierum. Hieronder een foto van Luktewierum in een winters landschap.

Download: Uittreksel Doopregister Hervormde Kerk Lutkewierum.JPG

Download: Kaart Lutkewierum.gif

Wytze (Geerts) Venema 1806-1864
Wytze (Geerts) Venema is onze oudgrootvader en werd in 1806 geboren in Lutkewierum. Hij trad in 1831 te Sneek (Wymbritseradeel) in het huwelijk met Trijntje Emkes Rienstra.

Uit het huwelijk van Wytze en Trijntje werden 12 kinderen geboren; Emke, Geert, Lykeltje, Pietje, Anne, Sjoerd, Attje (1843 en 1847), Jan (1845), Trijntje, Wytze en Sytske.

Jan (Wytzes) Venema 1845-xxxx
Jan (Wytzes) Venema, de zoon van Wytze en Trijntje werd in 1845 geboren in Sneek (Wymbritseradeel). Jan Venema is de oudvader van onze kinderen. Hij was een goudsmid en huwde in 1870 met Lolkje Berend Schurer in Sneek. Uit dat huwelijk werden 5 kinderen geboren; Wietse (1872), Berend Taeke (1873-1884), Trijntje (1875-1876) en Trijntje (1878-1877) en Popkje (1882).

Wietse werd vernoemd naar de vader van Jan Venema; Berend naar de vader van Lolkje Schurer; Trjintje naar de moeder van Jan Venema en Popkje naar de moeder van Lolkje Schurer.

Beide Trijntjes (2x) zijn jong overleden in Sneek. Berend Taeke overleed op 10-jarige leeftijd in Dokkum.

Van broer en zus Wietse en Popkje zijn foto's beschikbaar. Popkje trouwde in 1901 op 19-jarige leeftijd met Pieter Segaar en emigreerde naar de USA. Zij overleed op 7 september 1905 in Chicago. Voor zover bekend kreeg zij geen kinderen.

De oudste zoon Wietse werd in 1872 geboren in Sneek. Wietse Venema is de betovergrootvader van onze kinderen.

Wietse (Jans) Venema 1872-1954

Download: Wietse geschilderd door Izaak.jpg

Wietse (Jan) Venema startte eind 1800 in Haarlem een verzekeringskantoor. Met succes bouwde hij een omvangrijke portefeuille op. Hij trouwde met Jacomina de Maaker. De vader van Jacomina heette Izaäk de Maaker en werd in 1839 geboren in 's-Heer Arendskerke in Zeeland. Deze Izaäk de Maaker was door zijn vader Pieter vernoemd naar zijn grootvader Izaac de Maaker, cultivateur en eveneens geboren in 's-Heer Arendskerke.

Uit het Fries-Zeeuwse huwelijk van Wietse en Jacomina werden 5 kinderen geboren; Jan, Izaäk (1900), Apolina, Femmi Lolkje en Wietse.

De tweede zoon Izaäk werd in 1900 geboren. Hij werd vernoemd naar Izaäk de Maaker, de opa van moeders kant. Deze zoon is de overgrootvader van onze kinderen.

Hieronder de enige foto die wij hebben van de Zeeuwse oudvader in een moederlijn van onze kinderen, Izaäk de Maaker.

Download: Genealogie familienaam Izaak.doc

De naam Izaäk is nu 7 generaties lang doorgegeven als familienaam.

Izaäk (Wietses) Venema 1900-1973
Izaäk Venema - de overgrootvader van onze kinderen - huwde op 8 november 1927 te Zwolle met Zwaantje Pool. Zij gingen wonen in Haarlem. Izaäk had een grote hobby; schilderen. Hij liet het nageslacht een bijzondere collectie na.

Izaäk Venema was een fiscalist in dienst van het Rijk. Uit het huwelijk van Izaäk en Zwaantje kwamen 9 kinderen voort; Wietse, Arend, Jan, Janna, Jacomina, Izaäk (1936), Gerrit, Zwaantje en Maria Hendrika.

Download: Izaak Venema schildert.mpg

Deze kinderen wonen nu verspreid over de wereld in Canada, Australië, België en Nederland.

De oudste zoon kreeg de naam van zijn grootvader Wietse en de op één na jongste zoon kreeg de familienaam Izaäk uit de vrouwelijke lijn, met als roepnaam Sjaak. Deze Izaäk is de grootvader van onze kinderen en werd geboren in 1936.

Download: Gezin Izaak Venema in 1948.jpg

Izaäk Venema 1936-heden

Download: Izaak (Sjaak) Venema 1948.mpg

Izaäk (Sjaak) Venema trad op 24 mei 1960 in het huwelijk met Maria Jacoba Paap.

Izaäk Venema vervulde diverse functies bij Philips, waaronder Secretaris van het Bestuur.

Izaäk (Sjaak) en Maria (Ria) kregen 10 kinderen; Philippus Izaäk (1961) , David Jan (Dave), Esther Jacoba, Rebekka Zwaantje, Mirjam, Andreas (Andre), Johannes (Johan), Ruth, Daniel (Danie) en Jonathan.

Het eerste kind (Philly) werd geboren in 1961.

Philippus Izaäk Venema 1961-heden

Philly, die overigens vaker Philip dan Philly wordt genoemd trouwde op 22 september 1988 met Jeannette Hoekstra.

Zij kregen twee kinderen. Een dochter Jolieke-Fleur Sanne, met de roepnaam Fleur en een zoon Floris Philan Izaäk (2004) met de roepnaam Floris.

Floris Philan Izaäk Venema 2004-heden
Floris is geboren in 2004 op de boerderij in Echten, waarvan u een afbeelding in de kop van deze website ziet.

Floris is een oude naam in onze familie. De betovergrootvader van Floris aan grootmoeders kant heette Florus Paap.

Floris is met zijn 2e naam (Philan) vernoemd naar zijn vader en annex Philander; de mensenvriend.

Floris is met zijn 3e naam (Izaäk) vernoemd naar zijn vader, grootvader, overgrootvader, betovergrootvader en uiteindelijk zijn oudvader Izaäk de Maaker die in 1700 in 's-Heer Arendskerke leefde.

Genealogie Venema
De Venemaatjes

Genealogie Hoekstra
Vaderslijn Jeannette

Genealogie Paap
Moederslijn Philip

Genealogie Veeninga
Moederslijn Jeannette

Jeannette Venema

Philip I. Venema

Fleur S. Venema

Floris P.I. Venema

Impression New Media Enkhuizen - concept - design - interactive