De stamouders van de Hoekstra's komen uit Kollummerland.

Download: Stamboom Hoekstra.pdf

Hendrik Pijtters ?-?
Hendrik Pijtters trad op 15 mei 1763 in Kollum in het huwelijk met Trijntje Willems. Hendrik en Trijntje woonden beiden in Kollum.

Pieter Hendriks 1767-1825
Pieter werd geboren in Westergeest en huwde in 1789 in Buitenpost met Bayke Jans.

Zij kregen in Twijzel een aantal kinderen, waaronder Trijntje (1790), Hendrik (1794) en Marten (1805).

Hendrik Pieters Hoekstra 1794-1869
Hendrik Pieters Hoekstra werd in 1794 geboren en genoemd naar zijn opa Hendrik. Hij trad in 1822 in het huwelijk met Geeske Martens Smid uit Leeuwarden.

Hendrik is de stamhouder van de Hoekstras. Hij deponeerde bij decreet van Napoleon in 1811 in de mairie Arum de naam Hoekstra (fol.39).

Hendrik en Geeske kregen 4 kinderen; Pieter (1822), Sjoukje (1825), Marten (1827) en Froukje (1829).

Marten Hendriks Hoekstra 1827-1902
Marten werd geboren in Buitenpost. Hij huwde in Achterkarspelen in 1856 met Janke Jans Schuilinga.

Marten en Janke kregen 9 kinderen; Jan (1856), Hendrik (1858), Evert (1860), Pieter (1862), Lydia (1864), Lutske (1867), Geeske (1869), Antje (1871) en Sjouke (1874).

Sjouke Hoekstra 1875-?
Sjouke werd in 1875 geboren in Surhuisterveen. Hij trad in 1899 in het huwelijk met Lubbina de Boer uit Doezum. Hieronder een foto van Lubbina Hoekstra-de Boer, een betovergrootmoeder van onze kinderen.

Uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren; Marten (1899), Jan (1901), Janke (1902), Hendrik, Geertje en Lubbertus (1917).

Hieronder een foto van Geertje met Lubbertus.

Lubbertus Hoekstra 1917- 1991
Lubbertus Hoekstra werd geboren in Doezum. Hij huwde met Hilke (Hillie) Vos. Hieronder een foto van Hillie Hoekstra-Vos, een overgrootmoeder van onze kinderen.

Uit het huwelijk tussen Lubbertus en Hillie werden 6 kinderen geboren; Sjouke, Marten-Jan, Chris, Hendrik (1944), Hilda en Bertus.

Hieronder een foto van het gezin Vos, met daarop onder andere Christiaan Vos en Japien Vos-Bos, Lubbertus Hoekstra en Hillie Hoekstra-Vos en Henk Hoekstra - de grootvader van onze kinderen - vooraan met de arm om zijn broer Marten-Jan.

Hendrik Hoekstra 1944-2007
Hendrik Hoekstra werd geboren in Groningen. Hij huwde met Trientje Hoekstra. Hij overleed in 2007.

Uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren; Jantje (Jeannette) en Lubbertus Karel (Bert).

Jeannette huwde in 1988 met Philip Venema.

Zie verder genealogie van Philip Venema (vaderslijn).

Genealogie Venema
De Venemaatjes

Genealogie Hoekstra
Vaderslijn Jeannette

Genealogie Paap
Moederslijn Philip

Genealogie Veeninga
Moederslijn Jeannette

Jeannette Venema

Philip I. Venema

Fleur S. Venema

Floris P.I. Venema

Impression New Media Enkhuizen - concept - design - interactive