Is een retriever zonder stamboom welkom?
In beginsel zijn alle retrievers - met of zonder stamboom - welkom, mits ze voldoen aan de rasstandaard. Bij de beoordeling op de rasstandaard wordt met name gelet op het gedrag.

Het Retriever Resort beoogt een vrolijk, veilig en vriendschappelijk vakantieoord te zijn met veel persoonlijke aandacht, rust, ruimte en beweging.

Nerveuze. agressieve of overmatig blaffende retrievers zijn een belasting voor de rust en de balans in de roedel(s) en worden daarom niet toegelaten.

Is het Retriever Resort alleen beschikbaar voor retrievers?

Is het Retriever Resort het gehele jaar geopend?

Is het mogelijk om eigen voer mee te nemen?

Mogen wij het Retriever Resort eerst komen bezichtigen?

Wie verzorgt mijn retriever?

Hebben jullie vaste openingstijden?

Hoe is de opvang geregeld als mijn retriever de enige loge is?

Mogen wij de eigen mand meenemen?

Op welke wijze wordt betaald?

Is inenting noodzakelijk?

Moet ik mijn dierenpaspoort of inentingsboekje meenemen?

Op welk tijdstip kan ik mijn retriever het beste brengen?

Mag ik tijdens mijn vakantie bellen?

Hebben jullie nog ruimte voor logees?

Worden de retrievers nog apart uitgelaten?

Wordt er veel geknuffeld met de retrievers?

Kan ik direct reserveren?

Wanneer is een reservering definitief?

Wat is het adres van het Retriever Resort?

Hoeveel bedraagt de logeerprijs?

Is een retriever zonder stamboom welkom?

Kan ik mijn retriever op zondag halen of brengen?

Is één weekendverblijf mogelijk?