Hoeveel bedraagt de logeerprijs?
De logeerprijs krijgt u door tijdens ons intake-gesprek. Wij zijn geen commercieel bedrijf. Het Retriever Resort is ontstaan uit liefde voor het ras en de herkenning van een vakantie-oppas probleem voor uw hond in een prettige huiselijke omgeving die zo dicht mogelijk de thuissituatie benaderd. Onze insteek is vertrouwen over en weer en een goede betrouwbare verzorging van uw hond(en), onderzoek onder onze klanten heeft uitgewezen dat onze prijs/kwaliteit verhoudingen reëel zijn.

Is het Retriever Resort alleen beschikbaar voor retrievers?

Is het Retriever Resort het gehele jaar geopend?

Is het mogelijk om eigen voer mee te nemen?

Mogen wij het Retriever Resort eerst komen bezichtigen?

Wie verzorgt mijn retriever?

Hebben jullie vaste openingstijden?

Hoe is de opvang geregeld als mijn retriever de enige loge is?

Mogen wij de eigen mand meenemen?

Op welke wijze wordt betaald?

Is inenting noodzakelijk?

Moet ik mijn dierenpaspoort of inentingsboekje meenemen?

Op welk tijdstip kan ik mijn retriever het beste brengen?

Mag ik tijdens mijn vakantie bellen?

Hebben jullie nog ruimte voor logees?

Worden de retrievers nog apart uitgelaten?

Wordt er veel geknuffeld met de retrievers?

Kan ik direct reserveren?

Wanneer is een reservering definitief?

Wat is het adres van het Retriever Resort?

Hoeveel bedraagt de logeerprijs?

Is een retriever zonder stamboom welkom?

Kan ik mijn retriever op zondag halen of brengen?

Is één weekendverblijf mogelijk?